สำรวจเส้นทางกรุงโรม (Rome)

สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum)

by WorldTourCenter, กรกฎาคม, 2562

โคลอสเซียม (Colosseum)

    หากคุณเดินทางมาถึงเมืองที่เป็นรากฐานทางอารยธรรมของตะวันตกอย่าง ‘เมืองโรม’ แล้ว แต่ไม่ได้มาชมหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมแห่งนี้ ก็แปลว่าคุณยังมาไม่ถึงกรุงโรมนั่นเอง
            สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงอดีตที่รุ่งโรจน์ของกรุงโรมนั้นคงหนีไม่พ้น โคลอสเซียม (Colosseum) อย่างแน่นอน โคลอสเซียมเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินปูนแข็งแรง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดนักกีฬา อีกทั้งยังมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน 

            โคลอสเซียม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมบันเทิงให้แก่ชาวเมือง โดยมีจักรพรรดิเป็นผู้กำหนดความบันเทิงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเล่นกล ดนตรี การสนทนา การค้าขาย หรือแม้แต่เป็นสถานแห่งการต่อสู้ระหว่างกลาดิเอเตอร์และสัตว์ป่า
             สถานที่แห่งนี้จึงไม่เป็นเพียงสถานที่สำหรับกิจกรรมบันเทิง หากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรโรมันในอดีต
            การเดินทางนั้นแสนสะดวก เพราะโคลอสเซียมแห่งนี้ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟใต้ดิน Colosseo เมื่อขึ้นมาจากสถานีก็จะพบกับประตูทางเข้า สามารถเดินชมภายนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากต้องการเข้าด้านในโคลอสเซียม จะมีค่าเข้าชมท่านละ 16 ยูโร สำหรับเวลาในการเข้าชมก็ควรเช็คข้อมูลก่อนการเดินทาง