อัมมาน (Amman)

สถานที่ท่องเทียว

พบ 1 สถานที่

แม้ว่าจะดูหนังหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับกรีก โรมันมามากเท่าไร ก็ไม่สามารถเทียบได้กับการได้มาพิสูจน์ความสวยงามที่แสนจะยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมกรีก โรมันที่ “วิหารเฮอร์คิวลิส” แห่งนี้ด้วยตาของตัวเอง แล้วคุณจะตะลึงไปกับความอลังการของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่