เมืองกีซ่า (Giza)

สถานที่ท่องเทียว

พบ 4 สถานที่

พีระมิดมิเซรินุส (Pyramid of Mycerinus) สถานที่เก็บรักษารูปปั้นที่สวยงามที่สุดกลุ่มหนึ่งของอารยธรรมอียิปต์โบราณ หนึ่งในสามพีระมิดที่โด่งดังที่สุดในโลก สถาปัตยกรรมของมนุษย์ยุคโบราณที่ไม่ว่าใครก็ต้องทึ่งกับความยิ่งใหญ่ของมัน

พีระมิดคีเฟรน (Pyramid of Chephren) สิ่งก่อสร้างสุดมหัศจรรย์แห่งเมืองกีซา (Giza) พีระมิดของลูกชายที่ตั้งเคียงข้างพีระมิดของผู้เป็นพ่อมาหลายพันปี หนึ่งในแลนด์มาร์กที่โด่งดังที่สุดของอียิปต์ (Egypt) สถานที่ท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกต่างอยากไปเยือน

มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก สถานที่ท่องเที่ยวจากยุคโบราณที่ในชีวิตนี้ต้องไปให้ได้สักครั้ง สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน

มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza) รูปปั้นสุดยิ่งใหญ่ที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลาเคียงคู่มากับมหาพีระมิดแห่งกีซา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณเพียงที่เดียวที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน