เมืองลักซอร์ (Luxor)

สถานที่ท่องเทียว

พบ 5 สถานที่

ถนนสฟิงซ์ (Avenue of Sphinxes) ถนนแห่งสัญลักษณ์ของอารยธรรมอียิปต์โบราณ เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งเทศกาลโอเพ็ต (Opet Festival) ทางเดินที่เชื่อมระหว่างสองวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองลักซอร์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ต้องไปเยือน

วิหารลักซอร์ (Luxor Temple) วิหารแห่งเทพอียิปต์โบราณผู้ยิ่งใหญ่ถึงสามองค์ ศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาของอียิปต์โบราณ สถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอายุกว่า 3,000 ปี

มหาวิหารคาร์นัค (Karnak Temple Complex) ที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดกลุ่มหนึ่งที่หลงเหลือจากยุคอียิปต์โบราณ มหาวิหารที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปปั้นแฝดผู้ยืนตระหง่านอยู่กลางพื้นที่รกร้างมากว่า 3,400 ปี อนุสาวรีย์ที่ร้องเพลงได้ สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองลักซอร์

วิหารฟาโรห์แฮตเซปซุต (Mortuary Temple of Hatshepsut) สถานที่แห่งการสักการะบูชาสุดยิ่งใหญ่ อนุสาวรีย์แห่งอำนาจของฟาโรห์หญิงคนแรกแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ สถาปัตยกรรมยุคโบราณที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง