เมืองเปตรา (Petra)

สถานที่ท่องเทียว

พบ 1 สถานที่

ไม่มีคำไหนบรรยายความงดงามของเอล คาซเนท์ ได้ดีกว่าคำว่า “อลังการ” เพราะที่นี่เต็มไปด้วยความวิจิตรงดงามซึ่งซ่อนไว้อย่างลึกลับเกินจะคาดเดา