สำรวจเส้นทางมะนิลา (Manila)

โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church)

by WorldTourCenter, สิงหาคม, 2562