สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

สถานที่ท่องเทียว

พบ 799 สถานที่

เมืองฟลัม (Flåm) ชุมชนเล็กๆ ที่งดงาม สถานีปลายทางของฟลัมเรลเวย์ (Flåm Railway) ที่เป็นที่เลื่องลือ สถานที่ชมฟยอร์ดที่โด่งดังระดับโลก

เมืองเบอร์เก้น  เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ประตูสู่ฟยอร์ดที่อุดมไปด้วยความเรียบง่าย ธรรมชาติอันสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงาม หลากหลาย และไม่ควรพลาดที่สุดในประเทศนอร์เวย์

กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม อุดมไปด้วยศิลปะ และใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ฮัลสตัท (Hallstatt) แหล่งเหมืองเกลือเก่าแก่ หมู่บ้านริมทะเลสาบ ชุมชนริมน้ำที่ขึ้นชื่อว่าสวยและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของออสเตรีย

เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองมรดกโลก บ้านเกิดคีตกวีดัง และสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิกระดับตำนาน The Sound of music ที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรีย

กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยศิลปะ ดนตรีคลาสสิก สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ แหล่งอุดมวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในโลก