อินเดีย

2 โปรแกรม
กรองผลการค้นหา
พบ 2 โปรแกรม
มาใหม่
อินเดีย
4 วัน 3 คืน
แอร์ เอเชีย (AirAsia)
ม.ค.
-ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน -ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา -ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา -ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา -ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า -ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ -พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
฿18,900
มาใหม่
อินเดีย, เนปาล
7 วัน 6 คืน
แอร์ เอเชีย (AirAsia)
ม.ค.
-เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา -เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ -ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี -เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก -เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์ -เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก -ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ -พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+อาสนะ+ร่ม+พัด+หนังสือสวดมนต์)
฿32,900
฿31,900