ลาว

4 โปรแกรม
กรองผลการค้นหา
พบ 4 โปรแกรม
มาใหม่
ลาว
3 วัน 2 คืน
แอร์ เอเชีย (AirAsia)
พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.
นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง แถมฟรี! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
฿13,900
มาใหม่
ลาว
3 วัน 2 คืน
แอร์ เอเชีย (AirAsia)
พ.ย. | ธ.ค.
พักดี 4 ดาว วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง แถมฟรี! ชุดเสริมสะบายดี (ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
฿13,900
มาใหม่
ลาว
3 วัน 2 คืน
บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
พ.ย. | ธ.ค.
พัก 4 ดาว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ชมวัดเชียงทอง ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง แถมฟรี! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
฿13,900
มาใหม่
ลาว
3 วัน 2 คืน
บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
พ.ย. | ธ.ค.
ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย แถมฟรี!! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
฿13,900
฿12,900