เนปาล

1 โปรแกรม
กรองผลการค้นหา
พบ 1 โปรแกรม
มาใหม่
อินเดีย, เนปาล
7 วัน 6 คืน
แอร์ เอเชีย (AirAsia)
ธ.ค. | ม.ค.
-เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา -เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ -ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี -เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก -เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์ -เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก -ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ -พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+อาสนะ+ร่ม+พัด+หนังสือสวดมนต์)
฿32,900
฿31,900